Magic Spaceship

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
137 views

Chords

G-320033Am-X02210C-X32010D-XX0232
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Harana

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
311 views

Chords

G-320033Cadd9 - X32033D-XX0232Dsus4 - XX0233Bm7-X24232Am7-X02010E7-020100C-X32010CM7-X32000G7-320001E7sus4 - 020200
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Buttsins

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
144 views

Chords

D-XX0232G-320033Bm-X24432C-X32010Em-022000Am-X02210
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Silvertoes

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
157 views

Chords

G-320033Em-022000C-X32010D-XX0232
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Sampip

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
145 views

Chords

G-320033Em7-022033Cadd9 - X32033D-XX0232Dsus4 - XX0233Em-022000C-X32010
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Batangas Coffee

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
145 views

Chords

G-355433A-577655F#m-244222D - X57775C#m-X46654E - X79997
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Please Don’t Touch My Birdie

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
167 views

Chords

A-X02220E-022100F#m-244222D-XX0232F#sus4 - 244422C#m-X46654
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Okatokat

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
237 views

Chords

E5 - 02XXXXF#5 - 24XXXXA5 - 57XXXXB5 - 79XXXXC5 - 810XXXXXD#5 - X68XXXD5 - X57XXX
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Sayang

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
176 views

Chords

E-022100F#m-244222A-X02220B-X24442B6 - X24444
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.

Alimango

Parokya Ni Edgar
Author:
Album:
Buruguduystunstugudunstuy (1997)
Difficulty:
Normal
Tuning:
Standard (E-A-D-G-B-E)
Capo:
No Capo
Date Published:
11 months ago
165 views

Chords

D-XX0232Am-X02210G-320033D/F# - 2X0232C-X32010
Please rate this tab

Please login to submit your ratings.